mobirise.com

Όροι Και Προϋποθέσεις

See also Disclaimer - January 2017
 • Όροι παράδοσης
 • Όροι αγοράς
 • Όροι αξιολογησης
 • Όροι κατασκευής
 • Όροι πληρωμής1. Όροι παράδοσης 

Γενικοί όροι παράδοσης για προϊόντα και υπηρεσίες της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών.

 • Ο Προμηθευτής εχει το δικαίωμα να τροποποιείση κατά διαστήματα τα μη τακτοποιημένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διακοπής των προϊόντων, προειδοποιώντας εκ των προτέρων τον αγοραστή, τηρώντας επαρκή χρονική περίοδο.
 • Οι νομικές σχέσεις μεταξύ Προμηθευτή και Αγοραστή σε σχέση με προμήθειες ή / και υπηρεσίες του Προμηθευτή - SolutronicEnergyCyprusLtd. (από τούδε και στο εξής να αναφερονται ως "SEC") διέπονται αποκλειστικά από το παρόν GL *. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Αγοραστή ισχύουν μόνο εάν είναι ρητά δεκτοί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γραπτώς. Το πεδίο εφαρμογής, το περιεχόμενο και το χρονικό σημείο παράδοσης καθορίζονται από τις αντίστοιχες αμοιβαίες γραπτές δηλώσεις.
 • Ο Αγοραστής έχει το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τυπικού λογισμικού και υλικολογισμικού, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει αμετάβλητο, χρησιμοποιείται εντός των συμφωνημένων παραμέτρων απόδοσης και του συμφωνημένου εξοπλισμού. Χωρίς ρητή συγκατάθεση, ο Αγοραστής μπορεί να δημιουργήσει ένα εφεδρικό αντίγραφο του τυπικού λογισμικού.
 • Επιτρέπονται μερικές παραδόσεις, εκτός αν δεν είναι λογικό να δεχτεί ο αγοραστής.
 • Ο όρος "διεκδικηση αποζημίωσης" που χρησιμοποιείται στην παρούσα ΓΠ περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για αποζημίωση για άχρηστες δαπάνες.


2. Όροι Αγοράς & Σχεδιασμου


Σχεδιασμός και παράδοση συστημάτων μπαταρίας συν την ισχύ της γεννήτριας φωτοβολταϊκών


Τοποθέτηση, συναρμολόγηση και εγκατάσταση μονάδων και πλαισίων αλουμινίου. Η Ασφάλεια και η Εγκατάσταση Αστικών Κτιρίων ΔΕΝ περιλαμβάνονται


Απαιτήσεις για το σύστημα μπαταριών::  

 • Διόρθωση διεύθυνσης IP
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Η τιμολόγηση θα βασίζεται στα πραγματικά εγκατεστημένα / παραδοθέντα εμπορεύματα / χωρητικότητα.
 • Οι κατασκευαστές διατηρούν όλα τα δικαιώματα τεχνικών τροποποιήσεων.

Κατά την εγκατάσταση:

 • Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει όλες τις επίσημες νομικές εγκρίσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του εργοταξίου, συμπεριλαμβανομένης της άδειας οικοδόμησης και κοινοποίησης στις αρμόδιες αρχές για το εργοτάξιο.
 • Ο πελάτης διαθέτει στην Solutronic Energy (CY) Ltd. κατάλληλη ζώνη επαρκούς μεγέθους για εκφόρτωση και αποθήκευση απευθείας στο εργοτάξιο, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ 'όλη τη διάρκεια της κατασκευής χωρίς μετατοπίσεις.
 • Ο πελάτης θα πρέπει να παρέχει δοχεία επαρκούς μεγέθους για την απόρριψη των συσκευασιών και των απορριμμάτων.
 • Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει και να διατηρεί επαρκή ασφάλιση κατά της κλοπής ή / και ζημιάς των ηλιακών συλλεκτών που παρέχει ο Πελάτης καθ 'όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης.
 • Το εργοτάξιο πρέπει να είναι προσβάσιμο χωρίς κανέναν περιορισμό και κίνδυνο.
 • Η βιδωτή επένδυση (επικάλυψης οροφής) πρέπει να επιτρέπεται από την κατασκευή (τουλάχιστον γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη).
 • Πρέπει να υπάρχουν στατικά, αρχιτεκτονικά σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές. Ο πελάτης πρέπει να εξασφαλίζει ιδιαίτερα την ικανότητα φόρτωσης της οροφής.
 • Ο μετασχηματιστής πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας (κατά προτίμηση με τη δική του μονάδα κλιματισμού).
 • Κανάλια διανομής, κανάλια υποδοχών και καλώδιο ΔΕΝ συμπεριλαμβανονται.
 • Δεν συμπεριλαμβάνονται τα αλεξικέραυνα και οποιαδήποτε προστασία από κεραυνούς.
 • Η σύνδεση στο δίκτυο δεν συμπεριλαμβάνεται.
 • Αδεια τελωνείου, Μεταφορά δεν συμπεριλαμβανεται.
 • Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) Χρέωση λιμανιού, δεν συμπεριλαμβάνεται.
 • Για εγγυήσεις και κύκλους φόρτισης, διαβάστε το φύλλο δεδομένων.


Οροι πληρωμής:

Κατόπιν γραπτής συμφωνίας με την Solutronic Energy Cyprus Ltd.

Τα προϊόντα παραμένουν στην Solutronic Energy CY Ltd. πλήρη ιδιοκτησία μέχρι την τελική πληρωμή

Χρόνος παράδοσης: - Με ραντεβού